Enter your keyword

Priča o ćilimu

Priča o ćilimu

Ćilim je istkana priča, pokrivka i ukras, veština i umetnost, tradicija i moda… Ćilim je istkana priča sa posebnim mestom u kulturnom nasleđu Srbije. Svaka njegova šara ima svoje značenje. Iza magične igre boja i kombinacije ornamenata kriju se priče o ljubavi, zdravlju, sreći, slobodi, uspehu, veri, patnji, nadi... Njih su ispisivale tkalje - žene... View more