Enter your keyword

Naše priče

Naše priče

Priča o simbolima

Priča o simbolima

Ornamentika na ćilimu ŠARE, MUSTRE, BALUCI… U različitim delovima Srbije ukrase na ćilimu različito nazivaju. U Pirotu i okolini to su šare; na jugozapadu Srbije baluci, u Vojvodini mustre. Izbor šara je zavisio od buduće namene ćilima – svakodnevni, svečani, obredni, kao i od ukusa tkalje i poručioca. Motivi su imali prvenstveno dekorativnu, ali i... View more
Tri centra ćilimarstva

Tri centra ćilimarstva

Savremena zaštita ćilimarstva Tek početkom 21. veka kroz Uneskovu Konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa ustanovljen je način za očuvanje takozvanog živog nasleđa (tradicionalnih zanata, običaja, verovanja, ishrane, načina usmenog izražavanja, izvođenja narodnih igara i pesama itd.). Na Listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije su 53 elemenata, a medju njima tri posvećena očuvanju tradicionalnih ćilimarskih... View more
Priča o ćilimu

Priča o ćilimu

Ćilim je istkana priča, pokrivka i ukras, veština i umetnost, tradicija i moda… Ćilim je istkana priča sa posebnim mestom u kulturnom nasleđu Srbije. Svaka njegova šara ima svoje značenje. Iza magične igre boja i kombinacije ornamenata kriju se priče o ljubavi, zdravlju, sreći, slobodi, uspehu, veri, patnji, nadi... Njih su ispisivale tkalje - žene... View more